Tổ hợp phím tắt thông dụng Windows 10 (shortcut)

  Sep 22, 2017      2m      0   
 

Tổng hợp các tổ hợp phím tắt thường dùng nhất trong Windows 10.

Tổ hợp phím tắt thông dụng Windows 10 (shortcut)

Bảng tổng hợp các tổ hợp phím thông dụng nhất trong Windows 10

Tổ hợp phímNội dung
Ctrl + Shift + EscMở Task Manager
 + DẨn / hiện nhanh màn hình desktop
 + EMở nhanh File Explorer (My Computer)
 + PrtScnChụp nhanh màn hình, ảnh sẽ được lưu vào thư mục trong Pictures > Screenshots
Alt + TabChuyển nhanh giữa các cửa sổ đang mở
Alt + F4Đóng cửa sổ đang xem
Ctrl + CSao chép (Copy) file / văn bản đang được chọn
Ctrl + VDán (Paste) file / văn bản đã sao chép vào thư mục / văn bản hiện hành
Ctrl + XCắt (Cut) file / văn bản. Sau khi cắt, văn bản chỉ có thể Dán 1 lần
Ctrl + ZQuay lui thao tác bạn vừa làm (ví dụ, xóa 1 dòng trong văn bản –> Ctrl + Z –> dòng đó sẽ xuất hiện lại)
Ctrl + YQuay tới thao tác bạn vừa làm (sau khi Ctrl + Z, bạn bấm Ctrl + Y nó sẽ về như cũ)
Ctrl + AChọn toàn bộ nội dung

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo Danh sách đầy đủ tổ hợp phím tắt cho Windows từ MicrosoftKhám phá xử lý ảnh - GVGroup
-->