Cài đặt Unikey trên Ubuntu 22.04

  May 12, 2022      2m      0   
 

Unikey on Ubuntu 22.04

Cài đặt Unikey trên Ubuntu 22.04

Cài đặt Unikey trên Ubuntu 22.04

$ sudo apt install ibus-unikey

Cấu hình IBus

Thêm Unikey vào Input Source

Settings > Keyboard > Input Sources > Nhấn vào dấu "+" > Nhấn vào Vietnamese > Chọn Vietnamese (Unikey)

Thao tác thêm "input source" trên Ubuntu 22.04 làm như hình:

Ubuntu 22.04 add input source

Cấu hình Language Support

Tìm kiếm "language support" > Keyboard input method system > Chuyển giá trị mặc định IBus sang none

Search language support ubuntu 22.04

Keyboard input method Ibus to none Ubuntu 22.04

Khởi động lại máy và khởi động IBus Daemon (nếu cần thiết)

Tiến hành khởi động lại máy tính sau khi thực hiện các bước trên.

Nếu ở góc trên bên phải có biểu tượng để chuyển giữa envi là ta đã cài đặt Unikey thành công => Bước tiếp theo bạn chỉ việc cài đặt Unikey gõ theo kiểu VNI hay Telex.

Input en vi selection Ubuntu 22.04

Trường hợp góc trên bên phải không có biểu tượng en / vi, bạn có thể khởi động IBus daemon bằng lệnh sau:

$ ibus-daemon &

Chúc bạn cài đặt Unikey thành công để gõ tiếng Việt trên Ubuntu 22.04.



Khám phá xử lý ảnh - GVGroup




-->