Chia sẻ E-book Sổ tay lập trình 1.0 - Download

  Sep 21, 2017      2m      0   
 

Chia sẻ E-book Sổ tay lập trình 1.0 (miễn phí) hướng dẫn 9 ngôn ngữ lập trình từ cơ bản đến nâng cao.

Chia sẻ E-book Sổ tay lập trình 1.0 - Download

Sổ tay lập trình 1.0 download

Sổ tay lập trình 1.0: Link download

Giới thiệu E-book Sổ tay lập trình 1.0

Nhiều bài tutorial từ cơ bản đến nâng cao về các ngôn ngữ lập trình được tổng hợp và đóng gói bởi tác giả freewarez. E-book này được xuất bản vào năm 2007 và đã được cộng đồng chia sẻ khá rộng rãi. Cuốn sách này cực kỳ thích hợp cho tất cả các bạn newbie đam mê lập trình máy tính và bắt đầu tìm hiểu lĩnh vực này.

Nội dung e-book bao gồm:

  • Cơ bản C
  • C++ toàn tập
  • Nhập môn HTML
  • PHP
  • C#
  • Javascript toàn tập
  • SQL
  • AutoIT
  • AJAX
  • Các chủ đề lập trình


Khám phá xử lý ảnh - GVGroup
-->