Xử lý ảnh - Phát hiện cạnh Canny (Canny Edge Detection)

  Apr 13, 2019      2m      0   
 

OpenCV - tut 11: Hiện thực Canny Edge

Xử lý ảnh - Phát hiện cạnh Canny (Canny Edge Detection)

Môi trường "hành sự"

 • Linux (bài viết sử dụng Ubuntu 16.04)
 • OpenCV (bài viết sử dụng OpenCV 3.4.1)
 • Python (bài viết sử dụng Python 3.5.5)
 • Ảnh mẫu để xử lý: girl_11.jpg

Bạn có thể download ảnh mẫu về:

girl_11.jpg (Nguồn: Lụm trên mạng)

girl 11

Giải thuật phát hiện cạnh Canny - Canny Edge Detection

Trong hình ảnh, thường tồn tại các thành phần như: vùng trơn, góc / cạnh và nhiễu. Cạnh trong ảnh mang đặc trưng quan trọng, thường là thuộc đối tượng trong ảnh (object). Do đó, để phát hiện cạnh trong ảnh, giải thuật Canny là một trong những giải thuật phổ biến / nổi tiếng nhất trong Xử lý ảnh.

Giải thuật phát hiện cạnh Canny gồm 4 bước chính sau:

 • Giảm nhiễu: Làm mờ ảnh, giảm nhiễu dùng bộ lọc Gaussian kích thước 5x5. Kích thước 5x5 thường hoạt động tốt cho giải thuật Canny. Dĩ nhiên bạn cũng có thể thay đổi kích thước của bộ lọc làm mờ cho phù hợp. Tham khảo bài viết: Xử lý ảnh - Làm mờ ảnh (blur)
 • Tính Gradient và hướng gradient: ta dùng bộ lọc Sobel X và Sobel Y (3x3) để tính được ảnh đạo hàm Gx và Gy. Tham khảo bài viết giải thích về gradient: Gradient của ảnh là gì?. Sau đó, ta tiếp tục tính ảnh Gradient và góc của Gradient theo công thức. Ảnh đạo hàm Gx và Gy là ma trận (ví dụ: 640x640), thì kết quả tính ảnh đạo hàm Edge Gradient cũng là một ma trận (640x640), mỗi pixel trên ma trận này thể hiện độ lớn của biến đổi mức sáng ở vị trí tương ứng trên ảnh gốc. Tương tự, ma trận Angle cũng có cùng kích thước (640x640), mỗi pixel trên Angle thể hiện góc, hay nói cách khác là hướng của cạnh. Ví dụ dễ hiểu, nếu góc gradient là 0 độ, thì cạnh của ta trên ảnh sẽ là một đường thẳng đứng (tức tạo góc 90 độ so với trục hoành) (vuông góc hướng gradient). Khi tính toán, giá trị hướng gradient sẽ nằm trong đoạn [-180, 180] độ, ta không giữ nguyên các góc này mà gom các giá trị này về 4 bin đại diện cho 4 hướng: hướng ngang (0 độ), hướng chéo bên phải (45 độ), hướng dọc (90 độ) và hướng chéo trái (135 độ).

gradient_and_angle_formula

 • Non-maximum Suppression (viết tắt NMS): loại bỏ các pixel ở vị trí không phải cực đại toàn cục. Ở bước này, ta dùng một filter 3x3 lần lượt chạy qua các pixel trên ảnh gradient. Trong quá trình lọc, ta xem xét xem độ lớn gradient của pixel trung tâm có phải là cực đại (lớn nhất trong cục bộ - local maximum) so với các gradient ở các pixel xung quanh. Nếu là cực đại, ta sẽ ghi nhận sẽ giữ pixel đó lại. Còn nếu pixel tại đó không phải là cực đại lân cận, ta sẽ set độ lớn gradient của nó về zero. Ta chỉ so sánh pixel trung tâm với 2 pixel lân cận theo hướng gradient. Ví dụ: nếu hướng gradient đang là 0 độ, ta sẽ so pixel trung tâm với pixel liền trái và liền phải nó. Trường hợp khác nếu hướng gradient là 45 độ, ta sẽ so sánh với 2 pixel hàng xóm là góc trên bên phải và góc dưới bên trái của pixel trung tâm. Tương tự cho 2 trường hợp hướng gradient còn lại. Kết thúc bước này ta được một mặt nạ nhị phân (ảnh nhị phân - tham khảo bài viết để hiểu ảnh nhị phân nhé). Tham khảo hình dưới:

nms

 • Lọc ngưỡng: ta sẽ xét các pixel dương trên mặt nạ nhị phân kết quả của bước trước. Nếu giá trị gradient vượt ngưỡng max_val thì pixel đó chắc chắn là cạnh. Các pixel có độ lớn gradient nhỏ hơn ngưỡng min_val sẽ bị loại bỏ. Còn các pixel nằm trong khoảng 2 ngưỡng trên sẽ được xem xét rằng nó có nằm liên kề với những pixel được cho là "chắc chắn là cạnh" hay không. Nếu liền kề thì ta giữ, còn không liền kề bất cứ pixel cạnh nào thì ta loại. Sau bước này ta có thể áp dụng thêm bước hậu xử lý loại bỏ nhiễu (tức những pixel cạnh rời rạc hay cạnh ngắn) nếu muốn. Ảnh minh họa về ngưỡng lọc:

Hysteresis Thresholding

Lý thuyết giải thuật Canny trong bài viết này tham khảo chính tại:

Canny Edge trong OpenCV

Trong OpenCV, để dùng giải thuật Canny, ta đơn giản chỉ cần 1 lệnh cv2.Canny. Tài liệu cho tham số gọi hàm tham khảo tại đây: cv2.Canny.

Chính vì quá dễ dùng nên có thể mình chỉ cần gọi hàm là xong, nhưng nếu gọi hàm đã có kết quả thì bản thân mình sẽ không hiểu rõ được quá trình của giải thuật Canny trên. Vì vậy mình quyết định nỗ lực hiện thực lại giải thuật Canny bằng OpenCV:

canny.py

import cv2
import numpy as np

def scale_to_0_255(img):
  min_val = np.min(img)
  max_val = np.max(img)
  new_img = (img - min_val) / (max_val - min_val) # 0-1
  new_img *= 255
  return new_img

def my_canny(img, min_val, max_val, sobel_size=3, is_L2_gradient=False):
  """
  Try to implement Canny algorithm in OpenCV tutorial @ https://docs.opencv.org/master/da/d22/tutorial_py_canny.html
  """
  
  #2. Noise Reduction
  smooth_img = cv2.GaussianBlur(img, ksize=(5, 5), sigmaX=1, sigmaY=1)
  
  #3. Finding Intensity Gradient of the Image
  Gx = cv2.Sobel(smooth_img, cv2.CV_64F, 1, 0, ksize=sobel_size)
  Gy = cv2.Sobel(smooth_img, cv2.CV_64F, 0, 1, ksize=sobel_size)
    
  if is_L2_gradient:
    edge_gradient = np.sqrt(Gx*Gx + Gy*Gy)
  else:
    edge_gradient = np.abs(Gx) + np.abs(Gy)
  
  angle = np.arctan2(Gy, Gx) * 180 / np.pi
  
  # round angle to 4 directions
  angle = np.abs(angle)
  angle[angle <= 22.5] = 0
  angle[angle >= 157.5] = 0
  angle[(angle > 22.5) * (angle < 67.5)] = 45
  angle[(angle >= 67.5) * (angle <= 112.5)] = 90
  angle[(angle > 112.5) * (angle <= 157.5)] = 135
  
  #4. Non-maximum Suppression
  keep_mask = np.zeros(smooth_img.shape, np.uint8)
  for y in range(1, edge_gradient.shape[0]-1):
    for x in range(1, edge_gradient.shape[1]-1):
      area_grad_intensity = edge_gradient[y-1:y+2, x-1:x+2] # 3x3 area
      area_angle = angle[y-1:y+2, x-1:x+2] # 3x3 area
      current_angle = area_angle[1,1]
      current_grad_intensity = area_grad_intensity[1,1]
      
      if current_angle == 0:
        if current_grad_intensity > max(area_grad_intensity[1,0], area_grad_intensity[1,2]):
          keep_mask[y,x] = 255
        else:
          edge_gradient[y,x] = 0
      elif current_angle == 45:
        if current_grad_intensity > max(area_grad_intensity[2,0], area_grad_intensity[0,2]):
          keep_mask[y,x] = 255
        else:
          edge_gradient[y,x] = 0
      elif current_angle == 90:
        if current_grad_intensity > max(area_grad_intensity[0,1], area_grad_intensity[2,1]):
          keep_mask[y,x] = 255
        else:
          edge_gradient[y,x] = 0
      elif current_angle == 135:
        if current_grad_intensity > max(area_grad_intensity[0,0], area_grad_intensity[2,2]):
          keep_mask[y,x] = 255
        else:
          edge_gradient[y,x] = 0
  
  #5. Hysteresis Thresholding  
  canny_mask = np.zeros(smooth_img.shape, np.uint8)
  canny_mask[(keep_mask>0) * (edge_gradient>min_val)] = 255
  
  return scale_to_0_255(canny_mask)

img = cv2.imread('girl_11.jpg', 0)
my_canny = my_canny(img, min_val=100, max_val=200)
edges = cv2.Canny(img, 100, 200)

cv2.imwrite('my_canny.jpg', my_canny)
cv2.imwrite('edges.jpg', edges)

opencv canny edge detection

Kết quả tự hiện thực của mình mới chỉ xấp xỉ kết quả khi gọi hàm canny trong OpenCV, các điểm khác biệt sau:

 • Hiện thực của OpenCV có thể sẽ có một số chi tiết hiện thực khác mình (hàm my_canny).
 • Ở bước lọc ngưỡng, hiện thực của mình chỉ dùng min_val để lọc, mình chưa hiện thực việc xét liền kề nên dùng min_val luôn cho gọn :D.
 • Mình dùng vòng lặp for ở bước NMS do đó sẽ chạy chậm hơn hàm của OpenCV rất nhiều, và OpenCV chắc chắn cũng đã tối ưu các bước nên chạy nhanh hơn hàm tự viết rất nhiều!

Vì vậy, hàm tự hiện thực của mình chỉ mang tính chất tham khảo học hỏi thôi nha. Bạn nào pro có thể hiện thực thêm và bình luận chia sẻ nhé.


Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết. Hãy kết nối với tớ nhé!

Khám phá xử lý ảnh - GVGroup


Danh sách bài viết series OpenCV:Khám phá xử lý ảnh - GVGroup
-->